Coronaviruset -alla aktiviteter ställs in

Efter medlemsmötet idag i Nora ställer styrelsen in alla föreningens aktiviteter. Det gäller bassängträningen i Lindesberg och Nora, handträningen i Lindesberg och Nora, lunch och bowling i Arenan den 23 mars, läsecirkeln i Nora.


Styrelsen bevakar utvecklingen och återkommer om något förändras. Vi uppmanar våra medlemmar att följa Folkhälsomyndighetens uppmaning till människor med symptom att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. En allmän förebyggande åtgärd är att undvika att röra vid ansikte eller ögon, samt undvika kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, nys eller hosta i armvecket . Stanna hemma om du är sjuk för att undvika att smitta andra. Mer information på www. folkhalsomyndigheten.se och www.krisinformation.se